Schysst elhandel

Bondens el är en certifierad Schysst Elhandel

Vi vill att du ska känna dig extra trygg som kund. Bondens el uppfyller de 18 kriterier som krävs för att bli en Schysst Elhandel.

"Det är både nyttigt och roligt att arbeta för att uppfylla de 18 kundlöftena, vi förbättrar och lär oss nya saker", säger Ingela Larsson som är ansvarig för certifieringen på Bondens el.  "Vi visste redan att vi arbetade på ett schysst sätt, men det känns bra att få det granskat."

Vad innebär Schysst Elhandel?

Ett certifierat elhandelsföretag förbinder sig till 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal. Läs mer om Schysst Elhandel här.