Villkor

Sammanfattning villkor Bondens el

Bondens el ägs och drivs av LRF Samköp AB, org.nr. 556043-8771. LRF Samköp är ett dotterbolag till LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Kompletta villkor hittar du här nedanför.

Pris

Priset består av elbörsens rörliga elpris, lagstadgade avgifter, ursprungsgarantier och påslag samt månadsavgift. Se vårt aktuella totala pris och jämförpris här. 

Fakturering och betalning

Vi skickar faktura via e-post, det är viktigt att meddela oss aktuell e-postadress. Fakturering sker månadsvis, omkring den 12:e, fakturan förfaller den sista i månaden. För betalning via autogiro eller e-faktura anmäl det till din bank. Observera att betalningsmottagare är LRF Samköp AB (äger och driver Bondens el). Om din förbrukning mäts per månad debiterar vi dig elbörsens månadsmedelpris. Om din förbrukning mäts per timme debiterar vi dig elbörsens pris per timme, på fakturan visas av utrymmesskäl ditt unika månadsmedelpris.

Avtalstid

Avtalet gäller från att vi bekräftat avtalet och tills vidare med en månads uppsägningstid. Om du vill säga upp ditt avtal kan göra det via mejl, telefon eller genom att ge en fullmakt för leverantörsbyte till den elleverantör du vill byta till.  

Konsumenträtt och ångerrätt

Du som är konsument (privatperson) har ångerrätt i 14 dagar, läs mer här.

100% förnyelsebar el

Vi köper bara el från sol, vind och vatten, vi köper ingen el från kärnkraft eller fossila källor. Bondens el orsakar inget kärnavfall och inga utsläpp av koldioxid.Aktuella kompletta villkor

Avtalet omfattas av särskilda villkor samt allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket, EL2012 K (rev 2) (”Allmänna Avtalsvillkor”).

Villkor för dig som är konsument

Allmänna villkor för konsument
Särskilda villkor för konsument

Villkor för företag

Allmänna villkor för företag
Särskilda villkor för företag

Villkor för dig som blev kund tidigare

Allmänna villkor för konsument som blev kund innan 20190201
Särskilda villkor för konsument som blev kund innan 20210308
Särskilda villkor för företag som blev kund innan 20210308
Särskilda villkor 70 procent för konsument som blev kund innan 
Särskilda villkor 70 procent för företag som blev kund innan