Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.
Need translation --> Request take too much time. Please try again.

Timdebitering – hur fungerar det?

Våra avtal går att kombinera med timdebitering

Elpriset varierar hela tiden över dygnet. Det kan löna sig att köpa el per timme, om du kan styra din elförbrukning. Oftast är det som dyrast på dagen och billigast på natten. Vi kan debitera dig timme för timme. Det enda som skiljer är mätmetoden av din förbrukning, du behåller samma rörliga elavtal.

Mätmetoden styr debiteringen

För att vi ska debitera dig timme för timme behöver du ha möjlighet att mäta elförbrukning per timme. Om din förbrukning redan mäts per timme behöver du inte göra någonting - då debiterar vi dig timme för timme. 

Begär timmätning

Meddela oss att du vill mäta din elförbrukning per timme. Vi lägger då en begäran till din nätleverantör att ändra mätmetod. Om du har en elmätare som bara mäter månadsförbrukning byter din nätleverantör ut den kostnadsfritt.

Tänk noga genom innan du byter

Notera att du kan få högre elkostnad om du inte kan styra din förbrukning till när priset är lägre. Det är inte alltid lätt att byta tillbaka till månadsschablon när du väl bytt till timdebitering.

Hur ser jag elpriset på min faktura?

Din faktura skulle bli orimligt lång om vi skrev ut varje timmes pris. Därför visar din faktura bara ditt individuella snittpris för månaden. Men om du är timmätt så debiterar vi dig per timme. Om du är timmätt och vill ha all din omfattande information för en specifik månad kan du beställa den från oss.

Aktuellt spotpris timme för timme

Här kan du se det aktuella spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Notera att lagstadgade avgifter, ursprungsgarantier, påslag, månadsavgift och moms tillkommer.