Sälj din el

Producerar du egen el genom sol, vind eller vatten?

Om du har solceller, vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du skriva ett avtal och sälja din produktion till oss istället för att bara mata ut den på nätet. Du blir då en mikroproducent till Bondens el.

Välj rörligt eller låst avtal

Vi betalar dig det rörliga timmätta spotpriset på elbörsen Nord Pool för ditt elområde. Om du väljer rörligt avtal gör vi avdrag för våra kostnader och du får producera mer el än du konsumerar. Om du väljer att låsa ditt avtal under ett år gör vi inte avdrag för våra kostnader, i gengäld krävs att du har nettoförbrukning under avtalstiden.

Rörligt avtal: Mikroproducentavtal

 • Ersättning: det rörliga timmätta spotpriset på elbörsen Nord Pool för ditt elområde
 • En månads uppsägning
 • Månadsavgift 18,75 kr inklusive moms
 • Avdrag för kostnader: Avgift Svenska Kraftnät 1,2 EUR/MWh (exkl. moms och växelkurs)
  Obalansavgift 0,1725 EUR/MWh (exkl. moms och växelkurs)
  Balansansvar Sol: 11,87 kr/MWh, Vind: 10,75 kr/MWh, Vatten 8,25 kr/MWh (inkl. moms)
 • Nettoproduktion tillåten

Skriv ut Rörligt avtal: Mikroproducent (pdf)

Låst avtal: Mikroproducentavtal med nettoförbrukning

 • Ersättning: det rörliga timmätta spotpriset på elbörsen Nord Pool för ditt elområde
 • 12 månaders bindningstid
 • Månadsavgift 18,75 kr inklusive moms
 • Inga ytterligare avgifter
 • Nettoproduktion ej tillåten under avtalstiden

Skriv ut Låst avtal: Mikroproducent med nettoförbrukning (pdf)

Förutsättningar för att bli en mikroproducent

 • Du behöver vara kund till oss med din förbrukningsanläggning.
 • Din produktionsanläggning måste vara inkopplad till nätet.
 • Både konsumtions- och produktionsanläggningen ska ha samma anslutningspunkt.
 • Huvudsäkringen får högst vara 63 A och kunna mata en effekt om max 43,5 kW.

Momsplikt

Vi lägger inte moms på din elproduktion. Elförsäljning för mindre än 80 000 kr är momsbefriad. Om du är momspliktig och vill att vi lägger på moms på din elproduktion behöver du ange det i avtalet. Läs mer om momsbefrielse. 

Skattereduktion

Som mikroproducent finns det möjlighet att få skattereduktion, här finns info om hur du gör.


Elcertifikat

Som mikroproducent kan du skaffa elcertifikat för din produktion som du sedan kan sälja på marknaden, här finns mer info.


Större produktion

Har du en större elproduktion än mikroproduktion? Vi köper gärna din el också, kontakta kundservice så berättar vi mer.