Hållbar el

Hos oss behöver du inte teckna några speciella miljöpaket eller gröna elavtal. All vår el kommer redan från förnybara källor.

Bara el från sol, vind och vatten

Det är inte möjligt att särskilja elen som levereras just till dig. All el i Sverige består av en mix av alla energikällor. Men vi har bestämt oss att bara köpa in el från förnybara källor, det vill säga sol, vind, biogas och vatten.

Vi köper ingen el från kärnkraft eller fossila källor. På så sätt hjälps vi åt att öka andelen förnybar energi i vår gemensamma elmix. Och det gör att du minskar din egen påverkan på miljön.